می 30, 2017

فیلم آموزشی انجام آزمون رگرسیون در نرم افزارSPSS

فیلم آموزشی انجام آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS با یک مثال کاربردی: بررسی رابطه بین معنویت کاری با رفتار شهروندی سازمانی در بانک های شهرستان […]
آگوست 20, 2016

آموزش SPSS فصل اول

فصل اول : آشنايي با SPSS مقدمه اجراي برنامه SPSS پنجره کاري در SPSS بررسي منوهاي برنامه ميله ابزار راهنماي SPSS اجراي راهنما خواندن اطلاعات يک […]