می 16, 2017

نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله

نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله در این بخش با نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله discussion and conclusion در مقاله، ویژگی […]
مارس 1, 2017

علت رد مقاله توسط سردبیر و راهکار آن

علت رد مقاله توسط سردبیر و راهکار آن 1. متن نامرتب غلط‌های املایی، اشتباهات گرامری و نگارش ضعیف باعث ذهنیت بد سردبیر می‌شود. البته، اشتباهات معمولا […]