می 21, 2016

راهکارهای تقویت پتانسیل های مدیریتی

نکات_مدیریتی 25 راهکار ساده برای آنکه پتانسیل های مدیریتی خود را تقویت نمایید.انسان برای رسیدن به سطح بالایی از توان مدیریتی و پیدا کردن پتانسیل واقعی خود ابتدا باید بینشی صحیح از توانایی ها و استعدادهایش داشته باشد و سپس آنها را به فعلیت برساند.ماری کوری، دانشمند مشهور لهستانی و برنده دو جایزه نوبل می گوید: «باید باور کنیم که هریک از ما استعداد انجام کاری را داریم و هر طور که شده باید آن استعداد را به مرحله بلوغ برسانیم.»به فعل رساندن آن استعداد باید هدف مان شود و از همه نیروها و توانمندی هایمان برای این منظور بهره بگیریم. اهمیتی ندارد که به عنوان یک مدیر چقدر هوش و استعداد دارید؛ بلکه شرط رسیدن به موفقیت واقعی در مدیریت، این است که ویژگی ها و توانایی های لازم برای شکوفایی استعداد هایتان را بشناسید.در ادامه قصد داریم شما را با 60 روش ساده ای آشنا کنیم که توان مدیریتی تان را به میزان قابل توجهی افزایش خواهند داد.
می 21, 2016

راهکارهای تقویت پتانسیل های مدیریتی

نکات_مدیریتی 25 راهکار ساده برای آنکه پتانسیل های مدیریتی خود را تقویت نمایید.انسان برای رسیدن به سطح بالایی از توان مدیریتی و پیدا کردن پتانسیل واقعی خود ابتدا باید بینشی صحیح از توانایی ها و استعدادهایش داشته باشد و سپس آنها را به فعلیت برساند.ماری کوری، دانشمند مشهور لهستانی و برنده دو جایزه نوبل می گوید: «باید باور کنیم که هریک از ما استعداد انجام کاری را داریم و هر طور که شده باید آن استعداد را به مرحله بلوغ برسانیم.»به فعل رساندن آن استعداد باید هدف مان شود و از همه نیروها و توانمندی هایمان برای این منظور بهره بگیریم. اهمیتی ندارد که به عنوان یک مدیر چقدر هوش و استعداد دارید؛ بلکه شرط رسیدن به موفقیت واقعی در مدیریت، این است که ویژگی ها و توانایی های لازم برای شکوفایی استعداد هایتان را بشناسید.در ادامه قصد داریم شما را با 60 روش ساده ای آشنا کنیم که توان مدیریتی تان را به میزان قابل توجهی افزایش خواهند داد.