آگوست 24, 2016

انواع الگوریتم های فراابتکاری

انواع الگوریتم های فراابتکاری Simulated Annealing (SA)  الگوریتم شبیه سازی انجماد • oSA اولین بار توسط کریک پاتریک برای حل مسائل بهینه سازی در 1983 توسعه […]