مارس 1, 2017

علت رد مقاله توسط سردبیر و راهکار آن

علت رد مقاله توسط سردبیر و راهکار آن 1. متن نامرتب غلط‌های املایی، اشتباهات گرامری و نگارش ضعیف باعث ذهنیت بد سردبیر می‌شود. البته، اشتباهات معمولا […]