ژوئن 22, 2016

الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان

الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان: بهینه‌سازی گروه مورچه‌ها یا ACO :   همانطور که می دانیم مسئله یافتن کوتاهترین مسیر، یک مسئله بهینه سازیست که گاه حل آن بسیار دشوار است […]