آگوست 23, 2016

آموزش SPSS فصل دوم

آموزش SPSS فصل دوم فصل دوم : اصول اوليه در SPSS  بررسي صفحه کاربرگ ايجاد يک پروژه جديد تعريف متغير در SPSS مقادير يک متغير مشاهده […]