آگوست 23, 2016

آموزش SPSS فصل دوم

آموزش SPSS فصل دوم فصل دوم : اصول اوليه در SPSS  بررسي صفحه کاربرگ ايجاد يک پروژه جديد تعريف متغير در SPSS مقادير يک متغير مشاهده […]
آگوست 20, 2016

آموزش SPSS فصل اول

فصل اول : آشنايي با SPSS مقدمه اجراي برنامه SPSS پنجره کاري در SPSS بررسي منوهاي برنامه ميله ابزار راهنماي SPSS اجراي راهنما خواندن اطلاعات يک […]