فوریه 15, 2017

دانلود پروژه مسئله برش موجودی

عنوان پروژه: مسئله برش موجودی   دانلود فایل PDF
فوریه 5, 2017

دانلود پروژه افزایش رضایتمندی کارکنان

عنوان پروژه: افزایش رضایتمندی کارکنان شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان با تاکید بر بهبود مدیریت منابع انسانی   دانلود فایل pdf
ژانویه 26, 2017

دانلود پروژه بررسي وضعيت اتوماسيون اداري

عنوان پروژه: بررسي وضعيت اتوماسيون اداري و تاثير آن بر فرآيند مكاتبات اداري شركت پتروشيمي اصفهان دانلود فایل PDF
ژانویه 5, 2017

دانلود پروژه ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

عنوان پروژه: ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در صنایع با فناوری پیشرفته با استفاده از عملکرد دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه فازی دانلود فایل PDF