آموزش دانشگاهی

می 21, 2017

ویدئو آموزشی بهینه سازی در متلب بخش پنجم

بهینه سازی در متلب آموزش حضوری و آنلاین نرم افزار متلب از مقدماتی تا پیشرفته  همراه با تخفیفات ویژه بخش پنجم      مشاهده بخش های قبلی بخش اول […]
می 18, 2017

ویدئو آموزشی بهینه سازی در متلب بخش چهارم

بهینه سازی در متلب آموزش حضوری و آنلاین نرم افزار متلب از مقدماتی تا پیشرفته  همراه با تخفیفات ویژه   بخش چهارم    مشاهده بخش های قبلی بخش اول […]
می 18, 2017

ویدئو آموزشی بهینه سازی در متلب بخش دوم

 بهینه سازی در متلب آموزش حضوری و آنلاین نرم افزار متلب از مقدماتی تا پیشرفته  همراه با تخفیفات ویژه بخش دوم   مشاهده بخش های قبلی […]
می 16, 2017

نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله

نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله در این بخش با نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله discussion and conclusion در مقاله، ویژگی […]