spss-2-1024x473_1461b1f97cab61ca981a2ff7639e1da8

صادر کردن اطلاعات به SPSS
خواندن اطلاعات از نرم افزارهاي ديگر و ورود داده ها در SPSS

فصل سوم : کار با پرونده داده ها در SPSS

با استفاده از فرمانهاي Cut , Copy , Paste از منوي Edit مي‌توان محتويات يك يا چند سلول را از يك بخش از پرونده به بخش ديگري در همان پرونده منتقل نمود. اكنون براي كپي كردن محتويات يك سلول در يك سلول ديگر از پرونده روي سلول مشخص شده راست كليك كنید.

همچنین مي‌توانيد تمام يك پرونده يا بخشي از آنرا انتخاب كرده و چاپ كنيد. براي چاپ يك پرونده در SPSS ابتدا بايد پرونده مورد نظر خود را باز كنيم. در اين قسمت مي‌خواهيم پرونده كنوني را چاپ كنيم. روي دكمه Print موجود در نوار ابزار كليك كنيد.

6

در قسمت Print Range كه توسط كادر قرمز مشخص شده است، محدوده مورد نظر جهت چاپ را مي‌توانيم تعيين كنيم. براي مثال با انتخاب گزينه Selection فقط قسمت انتخاب شده براي چاپ ارسال مي‌گردد. در قسمت Copies مي‌توانيد تعيين كنيد كه چند نسخه چاپ گردد. در اين قسمت اگر روي دكمه OK كليك كنيد پرونده چاپ مي‌شود. براي خارج شدن از اين پنجره روي دكمه Cancel كليك كنيد.

7

مي‌خواهيم پرونده‌هايي كه در يك برنامه ديگر مانند Excel يا Word ساخته شده است را در محيط SPSS باز كنيم و روي آن محاسبات لازم را انجام دهيم. وقتي يك پرونده SPSS را صادر مي‌كنيد, آنرا به يك برنامه ديگر مي‌فرستيد. برنامه مقصد ممكن است تحت Windows, تحت DOS يا حتي تحت OS/2 باشد. وقتي پرونده‌اي را از يك برنامه ديگر وارد مي‌كنيد, مي‌خواهيد از آن پرونده كه ممكن است با Excel , Word , dBASE يا Access ساخته شده باشد, در SPSS استفاده كنيد.
پس از تحليل داده‌ها در SPSS ممكن است بخواهيد از نتايج كارتان در برنامه‌هاي ديگر استفاده كنيد. براي اين منظور داده‌ها را بايستي از SPSS صادر نمود. مهمترين مسئله در صادر كردن پرونده‌ داده‌ها از SPSS به برنامه‌هاي ديگر اين است كه پرونده مورد نظر در SPSS را بايستي با فرمتي ذخيره كنيد كه در برنامه مقصد قابل خواندن باشد. به همين منظور در SPSS مي‌توان پرونده‌ها را با فرمتهاي مختلفي ذخيره نمود. اكنون مي‌خواهيم يك پرونده را با فرمت .xls ذخيره كنيم تا برنامه Excel قادر به خواندن آن باشد. براي اين كار منوي File را باز كنيد.
روي گزينه Save As كليك كنيد.

8

روي ليست باز شونده Save As Type كليك كنيد.
همانطور كه مشاهده مي‌كنيد در اين ليست فرمتهاي مختلفي كه SPSS پشتيباني مي‌كند نمايش داده شده‌اند. براي اينكه پرونده با فرمت برنامه Excel ذخيره شود روي قسمت مشخص شده ميله لغزان کليک کنيد.

9

روي گزينه ( Excel 97 through 2003 (*.xls كليك كنيد.

10

روي جعبه متن File Name كليك كنيد و File3 را بعنوان نام فايل وارد کرده‌ايم

سپس روي دكمه Variables كليك كنيد.

12

همانطور که قبلاً هم توضيح داده بوديم در اينجا مي‌توانيد فيلدهايي را حذف کنيد مثلاً مي‌خواهيم در هنگام Export اين داده‌ گزينه gloss حذف شود، در قسمت مشخص شده کليک کنيد.

روي دكمه Continue كليك كنيد.

13

سپس مشاهده مي‌‌‌‌‌کنيد که عبارت Keeping 4 of 5 variables ظاهر شده است که نمايانگر اين است که يکي از متغيرها حذف شده است. روي دكمه Save كليك كنيد.

براي مشاهده گزارش روي Output1 كليك كنيد.

در گزارشي كه مشاهده مي‌كنيد، مشخصات فايل ايجاد شده توسط SPSS نوشته شده است. روي دكمه Close كليك كنيد.

17

ممكن است داده‌ها در برنامه Excel , Word , Quattro Pro يا Ami Pro وارد شده باشد. اكنون مي‌خواهيم از اين داده‌ها در SPSS استفاده كنيم. روي دكمه Open File كليك كنيد.
به عنوان مثال مي‌خواهيم يك پرونده را از برنامه Excel به SPSS وارد كنيم. براي اين كار روي ليست باز شونده File Of Type كليك كنيد سپس روي گزينه ( Excel (*.xls كليك كنيد.

روي فايل File3 دابل كليك كنيد.

20

اگر گزينه مشخص شده فعال باشد اولين سطر از داده‌ها به عنوان نام متغيرها در نظر گرفته مي‌شود در صورتي که فعال نباشد واضح است که رديف اول هم به عنوان داده در نظر گرفته خواهد شد. روي دكمه OK كليك كنيد.

21

اکنون گزارش نحوه ايجاد ‌فايل Excel را مشاهده مي‌کنيد. روي دکمه Untitled2 کليک کنيد.‌

22

همانطور كه مشاهده مي‌كنيد پرونده باز شده است و مي‌توانيم محاسبات و عمليات‌هاي لازم را روي داده‌هاي اين پرونده اعمال كنيم. شما اكنون در پايان اين بخش قرار داريد

23

مطالب فوق برگرفته از سایت www.learninweb.com می باشد .

دیدگاه ها بسته شده است