مقاله ها

 • Sadat Khorasgani, S. M., Ataii, F., Ghaffari, M., & Abbasi, B. (2015). Heterogeneous Vehicle Routing Problem with Fixed Cost using Vehicles with Genetic Algorithms. Cumhuriyet Science Journal36(4), 363-370.
 • Ataii, F., Sadat Khorasgani, S. M., Abbasi, B., & Ghaffari, M. (2015). The Solution of Routing Problem of Vehicle with Capacity Aiming to Minimize Costs and Increase the Level of Satisfaction with the Use of Genetic Algorithms. Cumhuriyet Science Journal36(4), 254-262.
 • Sadat Khorasgani, S. M., & Ghaffari, M., (2016). Developing a cellular manufacturing model considering the alternative routes, tool assignment and machine reliability. Journal of Industrial Engineering International, (Under Review ).
 • ارائه ی مدل برنامه ریزی خطی تولید ترکیبی جهت بهینه سازی سود محصولات تولیدی بر مبنای ارزش فعلی، مطالعه موردی شرکت لبنی پگاه گلپایگان(1392)، کنفرانس ملی طرود شمال.

تخصص ها

 • محاسبه ی بهای تمام شده ی محصولات
 • برنامه ریزی و کنترل تولید
 • کار سنجی، روش سنجی، زمان سنجی و بالانس خطوط تولیدی با روش Stop Watch در نرم افزار Excel
 • تحلیل فرآیند های تولید در نرم افزار Visio
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه در نرم افزار MSP
 • بهینه سازی در نرم افزار Gams
 • مشاوره های مدیریتی با تکنیک ها و نرم افزار های تصمیم گیری چند معیاره
 • ممیزی استاندارد های ISO 9001,14001,18001
 • پیاده سازی مبانی تعالی سازمانی (EFQM)
 • تدوین استراتژی های سازمانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین(Supply Chain Management)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید سلولی(CMS)

سوابق اجرایی

 • عضو تیم پیمانکاری پروژههای اورهال پالایشگاه نفت اصفهان (3پروژه) (1391-1388)
 • مسئول پروژه ی زمان سنجی محصولات و چیدمان انبار های گروه صنعتی انتخاب (شرکت حایرآسا) (1391)
 • مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه ی شرکت داروسازی امین (1394-1392)
 • مدیر تولید گروه صنایع گیتی پسند (شرکت سکویا چوب اطلس) (1394)
 • مدیر پروژه ی تولید محصولات برون سپاری گروه صنایع گیتی پسند (شرکت سکویا چوب اطلس) (1395)
 • مدیریت اجرائی و رئیس هیأت مدیره مجموعه پویان سرآمد فردا(1394 تا کنون)

مباحث تدریس خصوصی

 

 

 

شایان ذکر است امکان برگزاری دوره ها بصورت خصوصی ،نیمه خصوصی و عمومی برای تشکل های دانشگاهی و سازمانی قابل ارائه می باشد.