مقاله ها

 • Mottaghi, A.M., Alinaghian, M., (2016). An intractive possibilistic programming approach for blood bank location with emergency referral. Journal of supply chain mamagement systems. 5(3).
 • Journal of supply chain mamagement systems
 • V5,issue 3,2016

پژوهش ها

 • امکان سنجی مونتاژ پلوس خودروی پراید در ایران به همراه بررسی بازار و امکان سنجی اقتصادی و مکانیابی آن (1392)
 • ارائه روشی جدید برای زمان بندی پروژه ها با محدودیت منابع با جریان های نقدی تنزیل شده (1393)
 • ارائه مدلی فازی برای مکان یابی در لجستیک سلامت بانک خون (1393)
 • برنامه ریزی تولید چند سطحی با زمان انتظار (1394 )
 • ارئه مدل جهت مسیر یابی موجودی در دو سطح (1395)

تخصص ها

*  نرم افزار های تخصصی صنایعی و اقتصادی:

 •  Primavera
 •  Comfar
 •  MSP
 •  Gams
 •  Visio
 •  Arena

*  نرم افزار تخصصی آماری:

 •  Minitab
 •  SPSS

سوابق اجرایی

 • همکاری با گروه دانشجویی نوآوران صنعت سپاهان در تشکیل کارگاه های تریز (1390)
 • برنامه ریزی استراتژیک و کنترل پروژه در شرکت تکمیل فولاد اسپادان ( 1392)
 • پیاده سازی سیستم جامع مدیریت و کنترل پروژه در صنعت بشیر ( 1394)
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی – تجاری صنعت بشیر (1394)
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه های نظامی (1394)
 • دبیر کمیته کسب و کار های دانش بنیان اتاق بازرگانی استان اصفهان (1395-1394)
 • مشاور شرکت شیمیائی پترو رزین (آروین پویا) اصفهان (1395-1394)
 • تهیه طرح توجیه اقتصادی تولید ترمز های کربنی در صنعت مهان (1395)
 • کارشناس دفتر برنامه ریزی پروژه خرید و اجرای شیشه مرکز همایش های بین المللی حضرت امام خامنه ای (1395)
 • همکاری در تدوین استراتژی کمسیون آموزش و توانمند سازی اتاق بازرگانی استان اصفهان (1395)
 • مدرس نرم افزار های صنایعی (1393 تا کنون)
 • برنامه ریزی بیش از 10 پروژه تولید مهندسی نظامی (1392 تا کنون)

مباحث تدریس خصوصی

 

شایان ذکر است امکان برگزاری دوره ها بصورت خصوصی ،نیمه خصوصی و عمومی برای تشکل های دانشگاهی و سازمانی قابل برگزاری می باشد.