Matlab مقدماتی

آشنایی با نرم افزار ریاضی – مهندسی Matlab
تبیین دستورات و مفاهیم اولیه – هوش Matlab
انواع ترسیم های هندسی و چند بعدی
توابع دست نویس و توابع نمادین
کاربرد توابع فوق در محاسبات ریاضی مقدماتی
کنترل جریان برنامه (برنامه نویسی)
ساختمان داده ها
جزئیات بیشتر

Matlab پیشرفته

سیستم و مهندسی فایل(Export & Import data)
ساختمان داده ها و رابط های گرافیکی
معادلات دیفرانسیل (ODE)
معادلات با مشتقات جزیی (PDE)
بهینه سازی مقدماتی ،حل معادلات غیرخطی
جبرخطی و حل دستگاه های خطی
چندجمله ای ها، برازش منحنی، درونیابی
آمار
جزئیات بیشتر